Кариери

facebook thumb

Нашата компания е създадена през 2007 г. и оттогава се развиваме успешно, като през годините успяхме да увеличим портфолиото от услуги и качеството, което предлагаме. Фирма Джи Ай Ентърпрайс ООД е специализирана основно в областта на техническата поддръжка (facility services & technical maintenance) на сгради и съоръжения, СМР, изграждане и поддръжка на ОВиК, ВиК и Ел инсталации. Естеството на нашия бизнес предполага динамика в търсенето и наемането на нови кадри. Нашата дейност е широкообхватна, компанията ни оперира в цяла България, така че независимо къде живеете, ако Вие сте специалист в областта на ОВиК, ВиК и Ел инсталации или в строителството и желаете развитие и кариера в просперираща компания с висока корпоративна култура, изпратете ни трудовата си автобиография на hr@gie.bg.  

Джи Ай Ентърпрайс ООД предлага и стажантски програми за кандидати без опит, обучаващи се или току що завършили такива. Можете да ни запознaете с Вашите бъдещи кариерни планове на hr@gie.bg.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване, се обработват и съхраняват (за срок от един месец) от Джи Ай Ентърпрайс ООД като администратор в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“).
С изпращането на своята автобиография, Вие се съгласявате Джи Ай Ентърпрайс ООД да обработва, в това число събира, използва, съхранява и изтрива,  Вашите лични данни попадащи в категория: «Физическа идентичност» три имена, пол, постоянен адрес и месторождение, телефони за връзка, електронна поща и др.
Съгласно съществуващото законодателство, касаещо личните данни, Регламент 2016/679 на ЕС, Вие давате съгласието си да Ви бъдат предоставяни  следните услуги:
□ Телефонни обаждания и гласови съобщения
□ СМС съобщения
□ И-мейл комуникация
Предоставените от Вас данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни.

Проекти

Поддръжка и ремонт на ОВК инсталация на фабриката на Уолтопия в Божурище.

Джи Ай, извършва ремонти и поддръжка на ОВК инсталацията на фабриката за ръкохватки за катерачни стени на Уолтопия в Божурище.

Прочети още

Поддръжка на пожаро-гасителна и пожаро-сигнална система на Сити Мол, гр.Стара Загора.

Джи Ай, извършва поддръжката и ремонта на пожаро-гасителната и пожаро-сигналната инсталация на Сити Мол, гр.Стара Загора.

Прочети още

Доставка и монтаж на климатик за сървъра на RBL Bulgaria.

Джи Ай, извърши доставка и монтаж на климатик за сървъра на RBL Bulgaria.

Прочети още