Фирмен профил

Фирма Джи Ай Ентърпрайс ООД е създадена през 2007 г. и е специализирана в областта на техническата поддръжка (facility services & technical maintenance) на сгради и съоръжения, СМР, изграждане и поддръжка на ОВиК, ВиК и Ел инсталации. Богатият практически опит ни позволява да предлагаме на нашите клиенти решения и услуги, съобразени с техните конкретни нужди. Наша политика е предоставяне на всеобхватни технически, инженерни и строителни услуги на разумна цена в цялата страна. Ние покриваме територията на цяла България.

Джи Ай Ентърпрайс ООД развива и притежава марката "Вашият Домашен Техник", специализирана в ремонти за частни клиенти.

Ние притежеваме внедрена система за контрол на качеството ISO 9001, и като сервизен партньор сме разработили собствени:

  • Процедура за приемане на аварийно повикване
  • Процедура за извършване на месечна профилактика/инспекция – чек листи за всички компоненти на инсталациите и сградите
  • Процедури по водене на отчетността и документооборота
  • Конкретни технически процедури за извършване на дефектация и отремонтиране на различни възли и компоненти от съоръженията

Разполагаме с обучени и сертифицирани техници с дългодишен опит в сферата на техническата поддръжка.

Разработили сме собствен специализиран on-line софтуер GIE - HELP DESK за приемане, обработка и проследяване на заявките за ремонт, следене на статутите на обектите, състоянието на сградите, инсталациите  и машините, както и въвеждане на Maintenance plan за сградите и съоръженията, за които носим отговорност.

Проекти

Поддръжка и ремонт на ОВК инсталация на фабриката на Уолтопия в Божурище.

Джи Ай, извършва ремонти и поддръжка на ОВК инсталацията на фабриката за ръкохватки за катерачни стени на Уолтопия в Божурище.

Прочети още

Поддръжка на пожаро-гасителна и пожаро-сигнална система на Сити Мол, гр.Стара Загора.

Джи Ай, извършва поддръжката и ремонта на пожаро-гасителната и пожаро-сигналната инсталация на Сити Мол, гр.Стара Загора.

Прочети още

Доставка и монтаж на климатик за сървъра на RBL Bulgaria.

Джи Ай, извърши доставка и монтаж на климатик за сървъра на RBL Bulgaria.

Прочети още