Фасилити мениджмънт и управление на сгради

facebook thumb

Най-точното определение за фасилити мениджмънт, възприето и от Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация, на която Джи Ай Ентърпрайс е активен член, гласи: „Интеграция на процеси в рамките на една организация за предоставяне и развитие на договорени услуги, които служат за подпомагане и подобряване на ефективността на основната дейност на организацията.“ Или фасилити мениджмънт включва всички операции, извън основната дейност на дадено дружество. Освен техническото обезпечаване на сградния фонд и комфорта и безпроблемното протичане на работния процес, предмет на фасилити мениджмънта могат да бъдат счетоводно, финасово, маркетингово обслужване, пропърти мениджмънт, транспортно и кетъринг обслужване, почистване и много други. Ето защо нашият екип разглежда индивидуално всяка една компания и след задълбочен анализ на бизнес процесите предоставя набор от услуги, според конкретните нужди. Благодарение на дългогодишния ни опит в бранша, гъвкавостта и професионализма на световно ниво, ние получихме доверието на едни от най-големите компании в България. Наши партньори и клиенти са Европейският парламент, Бенчмарк Бизнес Център, Уолтопия, Институтът по въздушен транспорт, Сибанк и ОББ, Алианц България, Лендмарк, верига ресторанти "ХЕПИ", "БИЛА" България и много други.

ГАРАНЦИОННА АБОНАМЕНТНА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Широко разпространена заблуда е, че докато инсталациите са нови и в гаранционен срок те нямат нужда от поддръжка. Провеждане на регулярни процедури като инспекции, почистване и правилно боравене с машините и инсталациите гарантира дълъг експлоатационен живот и безпроблемна работа.

Нещо повече – в процеса на изграждане на инсталациите поради съкратени срокове, ограничени бюджети и др. субективни фактори, много често биват допускани конструктивни грешки. Нашата цел е да откриваме своевременно тези недостатъци и те да бъдат отстранявани от изпълнителите в рамките на гаранционния срок, без това да носи допълнителни разходи за инвеститора.

По този начин смятаме, че защитаваме най-добре интересите на нашите партньори – инвеститори и собственици на сгради. Докато изпълнителите на инсталации се стремят да потушат проблемите и недостатъците в рамките на гаранционния срок, за да могат по-късно да бъдат отстранени срещу допълнително заплащане, ние като трета независима и обективна страна търсим своевременно решение на проблемите.

ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Фирма Джи Ай Ентърпрайс разполага с квалифицирани специалисти, know-how и инструментална обезпеченост, за да обслужва и извършва ремонти на всякакъв вид машини и инсталации, когато те са извън гаранционен срок и това не би повлияло на гаранционните условия, предлагани от доставчика или инсталатора.
За нас предлагането на цялостен и завършен микс от технически решения и услуги не се изчерпва с предаването на дадена инсталация или обект на инвеститора. За да осигурим дългогодишна и безпроблемна работа на инсталациите създадохме екип по експлоатацията от високо мотивирани професионалисти. Целта и задачата на нашия екип е следпродажбеното обслужване и сервизиране, не само на съоръженията, но и на целите инсталации – гаранционно и извънгаранционно. Времето за реакция при възникване на някои аварии понякога е от изключителна важност. Обичайната практика за реакция в аварийна ситуация в нашия бранш е до 3 работни дни, което понякога би могло да се окаже сериозен проблем (особено за сървърни или компютърни помещения). Ние имаме възможност за реакция от получаване на аварийното обаждане до посещението на обекта в рамките на много по-съкратени срокове. По този начин свеждаме до минимум негативните последици и намаляваме разходите.

Ние разполагаме с технически възможности, know-how за съвместно обслужване или в сътрудничество с наши подизпълнители и партньори на следните инсталации и технологии:

 

 • Електроинсталации с отчитане и вътрешно разпределение на консумацията
 • Автономна дизелова електро-станция (дизел генератор)
 • UPS
 • Нисковолтови инсталации – телефон, интернет
 • Сървърни помещения
 • Поддръжка на офис-техника и офис-оборудване
 • Кетъринг – вода, кафе автомати и др.
 • ОВК инсталация – отново с отчитане и вътрешно разпределение на разходите
 • ВиК инсталация – също като по-горе
 • Почистване на канализационни инсталации и маслоуловителни шахти
 • Дъждовна канализация и покривно оттичане
 • Асансьори и ескалатори
 • Пожароизвестяване
 • Пожарогасене
 • СОТ и контрол на достъпа
 • Озвучаване
 • Видеонаблюдение
 • Поддръжка сградни елементи – врати, прозорци, тавани, настилки, парапети и др. подобни
 • Организация на рецепция и хелп-деск
 • Обработка на поща и куриерски услуги

Проекти

Сервиз на инструменти и климатична техника за ЕвроМастер Импорт Експорт ООД

Джи Ай, е сервизен партньор за инструменти на вносителя на  Raider и TopMaster, ЕвроМастер Импорт Експорт ООД.

Прочети още

Поддръжка на ОВК инсталацията на р-т Хепи, Парадайс Мол, гр.София

Джи Ай, се грижи за изправността на цялата ОВК инсталация на р-т Хепи в Парадайс Мол в гр.София.   

Прочети още

Термопомпа най-ефективната технология за отопление.

Как да спестите  разходи? Разгледайте нашите аргументирани идеи и предложения. Термопомпите са най-евтиният вариант за потребителите. * BEUC, Европейската...

Прочети още