Изграждане и поддръжка на инсталации и системи за пожарогасене

В зависимост от обекта, в който ще изграждаме инстлацията и от изискванията на клиента, ние  предлагаме изготвянето на проект и монтаж на няколко вида системи:

Пожарогасенето с водна мъгла се осъществява чрез произвеждане на много голямо количество водни капки, имащи голяма околна повърхност. По този начин се охлажда въздуха, сваля се температурата в помещението и се ограничава разпространението на огъня. Намалява се и концентрацията на кислород във въздуха до ниво, което не застрашава човешкия живот. Този тип пожарогасене е подходящо за хотели, музеи, болници, казина, сървърни помещения и други. Предимствата са малък обем на резервора и минимум щети за имуществото.

Пожарогасенето с пяна се използва най-вече при нефтени продукти и специфични пожари. При този тип инсталация водата се смесва с пенообразувателна течност. Заедно преминават през пеногенератор и в резултат върху огнището на пожар се излива пяна, която е лека и остава на повърхността, като по този начин прекъсва достъпа до кислород на горящите материали и огъня загасва.

Пожарогасенето с газ представлява използване на CO2 или инертни газове (смес главно от азот и аргон). Принципът е намаляване на концентрацията на кислород и овладяване на пожара. Този тип инсталации се използват най-вече в малки затворени помещения, които се използват за сървъри, електро оборудване, дизел генератори, музеи, библиотеки и други.

Джи Ай Ентърпрайс ООД прилага изискванията на БДС ЕN 12845: 2015 “Стационарни противопожарни системи. Автоматични спринклерни системи. Проектиране, монтиране и поддържане”.

От нас ще получите, както високо качество и надеждност в изпълнението на инсталацията, така и гаранция и сертификати за вложените материали (тръби, фитинги, контролно сигнални клапани (КСК) и други) и технологии.

Изпълнението на нашите проекти включва пълна документация в съгласие с нормативните уредби и действащите Европейски закони.

Проекти

Изграждане на нова климатизация и вентилация в кухнята на р-т Хепи Севастопол, гр.Варна.

В продължение на общо един месец, включително 7 нощни смени, Джи Ай подмени изцяло климатизацията и вентилацията в кухнята на р-т Хепи Севастопол. Доставка и монтаж н...

Прочети още

Сервиз на инструменти и климатична техника за ЕвроМастер Импорт Експорт ООД

Джи Ай, е сервизен партньор за инструменти на вносителя на  Raider и TopMaster, ЕвроМастер Импорт Експорт ООД.

Прочети още

Поддръжка на ОВК инсталацията на р-т Хепи, Парадайс Мол, гр.София

Джи Ай, се грижи за изправността на цялата ОВК инсталация на р-т Хепи в Парадайс Мол в гр.София.   

Прочети още