Изграждане и поддръжка на инсталации и системи за пожарогасене

В зависимост от обекта, в който ще изграждаме инстлацията и от изискванията на клиента, ние  предлагаме изготвянето на проект и монтаж на няколко вида системи:

Пожарогасенето с водна мъгла се осъществява чрез произвеждане на много голямо количество водни капки, имащи голяма околна повърхност. По този начин се охлажда въздуха, сваля се температурата в помещението и се ограничава разпространението на огъня. Намалява се и концентрацията на кислород във въздуха до ниво, което не застрашава човешкия живот. Този тип пожарогасене е подходящо за хотели, музеи, болници, казина, сървърни помещения и други. Предимствата са малък обем на резервора и минимум щети за имуществото.

Пожарогасенето с пяна се използва най-вече при нефтени продукти и специфични пожари. При този тип инсталация водата се смесва с пенообразувателна течност. Заедно преминават през пеногенератор и в резултат върху огнището на пожар се излива пяна, която е лека и остава на повърхността, като по този начин прекъсва достъпа до кислород на горящите материали и огъня загасва.

Пожарогасенето с газ представлява използване на CO2 или инертни газове (смес главно от азот и аргон). Принципът е намаляване на концентрацията на кислород и овладяване на пожара. Този тип инсталации се използват най-вече в малки затворени помещения, които се използват за сървъри, електро оборудване, дизел генератори, музеи, библиотеки и други.

Джи Ай Ентърпрайс ООД прилага изискванията на БДС ЕN 12845: 2015 “Стационарни противопожарни системи. Автоматични спринклерни системи. Проектиране, монтиране и поддържане”.

От нас ще получите, както високо качество и надеждност в изпълнението на инсталацията, така и гаранция и сертификати за вложените материали (тръби, фитинги, контролно сигнални клапани (КСК) и други) и технологии.

Изпълнението на нашите проекти включва пълна документация в съгласие с нормативните уредби и действащите Европейски закони.

Проекти

Европейски парламент

Джи Ай Ентърпрайс извършва пълна абонаментна техническа поддръжка на сградата на Европейската комисия и Европейския парламент: ОВиК ВиК Строително ремонтни дей...

Прочети още

Завод на "Уолтопия АД"- цялостно изграждане на ПИС

Джи Ай Ентърпрайс  беше главен изпълнител на проекта за цялостно изграждане на ПИС - димни датчици и спринклерна инсталация в завода на "Уолтопия АД" в Летница.

Прочети още

Еднофамилна къща в кв. "Галата", завършване до ключ, РЗП 230м2

Джи Ай Ентърпрайс ООД извърши завършване на еднофамилна къща в кв. "Галата" в гр. Варна. Проектът беше изпълнен за около месец и включваше: подравняване на т...

Прочети още