Хелпдеск и управление на заявки

Джи Ай Ентърпрайс ООД има разработен собствен специализиран on-line софтуер за приемане, обработка и проследяване на заявките за ремонт, следене на статутите на обектите, състоянието на машините, както и въвеждане на Maintenance plan за съоръженията, за които носи отговорност – HELP DESK. Разработихме този тип услуга, водейки се от желанието си максимално да улесним комуникацията с нашите клиенти, и за да можем да приемаме заявки бързо, лесно и по всяко време в денонощието. Чрез усъвършенстване на системата през последните години на този етап рискът от грешки при изпълнението на услугите е сведен почти до нула. Системата генерира също фактури, плащания, продажби и служи за електронен архив на нашата фирма.

Проекти

Поддръжка и ремонт на ОВК инсталация на фабриката на Уолтопия в Божурище.

Джи Ай, извършва ремонти и поддръжка на ОВК инсталацията на фабриката за ръкохватки за катерачни стени на Уолтопия в Божурище.

Прочети още

Поддръжка на пожаро-гасителна и пожаро-сигнална система на Сити Мол, гр.Стара Загора.

Джи Ай, извършва поддръжката и ремонта на пожаро-гасителната и пожаро-сигналната инсталация на Сити Мол, гр.Стара Загора.

Прочети още

Доставка и монтаж на климатик за сървъра на RBL Bulgaria.

Джи Ай, извърши доставка и монтаж на климатик за сървъра на RBL Bulgaria.

Прочети още